?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 贵州钢结构怎样区分刚接和铰? - 贵州黔贵钢结构有限公?/title> <meta name="Keywords" content="贵州钢结? /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/top.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/about.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/DGYQ0012/lib/NSW_Index.js"></script> <script type="text/javascript"> function showTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "block"; } function hideTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "none"; } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="h_top"> <div class="header"> <div class="h_zc"> <div class="t_fd fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/12563/stat/"></script> </div> 贵州黔贵钢结构有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.jnsxts.com">贵州钢结?/a>?a href="/supply/">贵阳夹芯板厂?/a>?a href="/news/">贵阳彩钢瓦厂?/a>{相关信息发布和新资讯,敬请xQ? </div> <div class="h_con"> <div class="h_pho fr"> 全国咨询热线Q? <b>13809482578</b> <span> <a href="tencent://message/?uin=179333593&Site=在线QQ&Menu=yes" title="点击咨询"> <img src="/template/DGYQ0012/images/t_ico.jpg" alt="点击咨询" /> </a> </span> </div> <h1 class="fl"><img alt="" src="/uploads/logo/20181101103924.png" /></h1> <p class="h_tex fl"><b>贵州黔贵钢结构有限公?/b>专业钢结构活动房施工Ҏ供应?/p> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻中心">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/download/" title="样品展示">工程展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" title="人力资源">人力资源</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="生讑֤">生讑֤</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html" >客户留言</a></li> <li class="born"><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(function () { $(".cur1:last").addClass("cur"); }) </script> <div class="sou"> <div class="s_inp01 fr"> <script language="javascript"> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/DGYQ0012/images/btn.jpg" align="top" /> </form> </div> <p class="fl">热门关键词搜索: <a href="/supply/88.html">焊接H型钢</a> <a href="/supply/87.html">H型钢</a> <a href="/supply/86.html">型梁加?/a> <a href="/supply/85.html">贵阳型梁加?/a> <a href="/supply/84.html">贵州型梁生?/a> </p> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:600px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=600; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20181101104856.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181101104904.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181101104912.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <!----> <!--中间开?-> <div class="about-middle"> <div class="left"> <!-- <div class="left-1"> <div class="left-1-t">关于我们</div> <div class="left-1-b"> <ul> <li><a href="/about/" title="公司概况">公司概况</a></li> <li><a href="/about/about2.html" title="生讑֤">生讑֤</a></li> <li><a href="/about/about3.html" title="人力资源">人力资源</a></li> <li><a href="/about/about4.html" title="在线留言">在线留言</a></li> </ul> </div> </div> --> <div class="left-1"> <div class="left-1-t"> 新闻列表 </div> <div class="left-1-b"> <ul> <li><a href="/news/hyzx/">行业资讯</a></li> <li><a href="/news/gszx/">公司资讯</a></li> </ul> </div> </div> <div class="left-2"> <div class="left-2-t"> 联系我们 </div> <div class="left-2-b"> <img src="/template/DGYQ0012/images/contact-img.gif" width="186" height="80" /> <p> 联系人:康先?李先?br /> 手机Q?3809482578,13809437416<br /> 电话Q?3809482578<br /> 传真Q?854-5664168<br /> 邮箱Q?79333593@qq.com<br /> 地址Q贵阛_双龙新区I港工业?</p> </div> </div> </div> <div class="about-right"> <div class="about-right-top"> <h5>新闻信息</h5> <span>您当前的位置是:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/hyzx/">行业资讯</a> > 详细内容</span> </div> <div class="about-right-bottom"> <div class="agent_con"> <!----> <div class="nshow-right-bottom"> <h1>贵州钢结构怎样区分刚接和铰?</h1> <div class="NewsView-title-Source"> 发布旉Q?021-07-01  来源Q? <span id="hits"><a href='http://www.jnsxts.com/news/320.html'>http://www.jnsxts.com/news/320.html</a></span> </div> <div class="NewsView-title-Content"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    <b>贵州<a href="/supply/13.html" target="_blank">钢结?/a></b>怎样区分刚接和铰?钢结构中,梁与qq接通常采用3UŞ?柔性连?也称铰接)、半刚性连接和刚性连?在工E实践中,如何判别一个节点属于刚性、半刚性或铰接q接主要是看其{动刚?,刚性连接应不会产生明显的连接夹角变?卌接夹角变形对l构抗力的减低应不超q?%.半刚性连接则介于二者之?梁柱的半刚性连接可以采用在梁端焊上端板,用高栓连?或是用连于翼~的上、下角钢和高?其设计要求如?</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    (1)端板q接 在端板连接节点中力的传递可梁端弯矩简化ؓ一对力?拉力l受受拉缘传?受拉螺栓对受拉翼~对U布|?压力可以通过端板或柱缘承压传?压力栓可量讄,q和受拉螺栓一起传递剪?</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    (2)上下角钢q接 用上下角钢连接的节点?受拉一侧的q接角钢在弯矩作用下,不仅竖肢变Ş,水^肢也变Ş.因此,角钢q接的刚度比端板者稍?</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    1.刚性连接这U构造假定梁p接有_的刚?梁柱间无相对转动,q接能承受弯?铰支q接q种构造假定结构承受重力荷载时,L和柱之间只传递垂直剪?不传递弯?q种q接可以不受U束的{?</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    2.在钢l构框架的传l分析与设计?为简化分析设计过E?梁柱q接被认作理想的铰接q接或完全的刚性连?q且认ؓ:</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    q接对{动约束达到理惛_接的90%以上,可视为刚?在外力作用下,柱梁轴线夹角的改变量辑ֈ理想铰接?0%以上的连接视为铰?采用理想铰接的假?意味着梁与׃间没有弯矩的传?p{动而论,用铰q在一L梁和柱将怺独立地{动连接性质的划分应׃列三Ҏ标来表征:抗弯刚度,转动刚度,延?转动能力).</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    抗弯承蝲力是q接强度的主要项?此外q有抗剪强度.刚性连接从理论上来?承受弯矩和剪力的能力应该不低于梁的承载能?亦即不低于梁的塑性铰弯矩和腹板全塑性剪?地震区的框架应该要求更高,体现"?弱构?的原?</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    对于柔性连接则只要求其抗剪能力.半刚性连接介于刚性和柔性连接之?必须h一定的抗弯能力.</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    q接的{动刚度由弯矩-转角曲线的斜率来体现,它不是常?转动刚度Ҏ架变形和承蝲力都有媄? 对变形的影响需要结合正怋用极限状态进行分?为此,应考察q接的初始刚度或标准药作用下的割线刚度. 刚性连接的刚度,理论上需要达到无限大,但实际上只要辑ֈ一定的限值就可以看作是刚性连?问题在于如何从数量上做出界定.转动能力属于延性指?塑性设计的框架要求塑性铰部位有一定{动能?以便后箋的内力重分布能够出现.</span><br /> </div> <div class="fanhui"></div> <div class="NewsView-title-Share"> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools_32 get-codes-bdshare"> <a class="bds_qzone" title="分n到QQI间" href="#"></a> <a class="bds_tsina" title="分n到新微? href="#"></a> <a class="bds_tqq" title="分n到腾讯微? href="#"></a> <a class="bds_renren" title="分nCh人网" href="#"></a> <span class="bds_more">更多</span> <a class="shareCount" href="#" title="累计分n0?>0</a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&mini=1&uid=518939" src="http://bdimg.share.baidu.com/static/js/bds_s_v2.js?cdnversion=399178"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + new Date().getHours(); </script> <!-- Baidu Button END --> <div class="clear"></div> </div> <div class="NewsView-title-Next"> <div>上一?<a href="321.html">贵州zd板房的搭Z般需要多长时?</a></div> <div>下一?<a href="319.html">贵阳zd板房是什么材料的</a></div> </div> <div class="fanhui"></div> <div class="tag"> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%b8%d6%bd%e1%b9%b9'>贵州钢结?/a>, </div> <div class="Information1"> <div class="Information1-title"> <div class="Information1-title-l"> 相关新闻Q? </div> <div class="Information1-title-r"> <a href="/news/">更多>></a> </div> </div> <div class="Information1-nr"> <ul class="folder-list"> <li><a rel="nofollow" href="/news/320.html" target="">贵州钢结构怎样区分刚接和铰?</a><span class="fr">2021-07-01</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/317.html" target=""> 贵州钢结构屋面渗漏处理技?/a><span class="fr">2021-06-09</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/316.html" target="">贵州钢结构钢的强度指数由Ҏ?/a><span class="fr">2021-06-01</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/315.html" target="">贵州钢结构活动房U类</a><span class="fr">2021-05-26</span></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="Information"> <div class="Information-title"> <div class="Information-title-l"> 相关产品Q? </div> <div class="Information-title-r"> <a href="/supply/">更多>></a> </div> </div> <div class="Information-nr"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/supply/72.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/12563/20141226044047.jpg?path=www.jnsxts.com/uploads/cp/20141226044047.jpg" /></a><span><a rel="nofollow" href="/supply/72.html">贵州钢结?/a></span></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/70.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/12563/20141226043726.jpg?path=www.jnsxts.com/uploads/cp/20141226043726.jpg" /></a><span><a rel="nofollow" href="/supply/70.html">贵州钢结构厂?/a></span></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <!----> </div> <!----> </div> </div> </div> </div> <!--中间l束--> <div class="re_lk"> <div class="f_wrap"> <div class="f_nav footer"> <div class="f_navm"> <a rel="nofollow" href="/">|站首页</a> <a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> <a rel="nofollow" href="/supply/">产品展示</a> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心</a> <a rel="nofollow" href="/download/">样品展示</a> <a rel="nofollow" href="/news/jszc/">技术支?/a> <a rel="nofollow" href="/buy/">公司相册</a> <a rel="nofollow" href="/about/about3.html">合作伙伴</a> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> <a href="/4g/" rel="nofollow">手机|站</a> <a href="/sitemap.html">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> </div> </div> <div class="f_cr fixed"> <a href="/" class="fl lo"> <img src="/template/DGYQ0012/images/logo1.png" alt="贵州黔贵钢结构有限公? class="f_lg" /></a> <ul class="fl"> <li>Copyright © 贵州黔贵钢结构有限公?www.jnsxts.com</li> <a target="_blank" style="disp lay:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png"/>贵公|安?52011202003209?/a> <li>贵州钢结构厂家哪家好Q供应订做多钱Q贵阛_彩钢板怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供贵阳钢l构加工、贵x动房那家好、贵阛_钢瓦h、贵x动板房安装等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</li> <li>技术支持:<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-10-29/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1000134691|'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1000134691|%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></li> </ul> </div> </div> </div> <script src="/template/DGYQ0012/lib/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script>(function() {var _53code = document.createElement("script");_53code.src = "https://tb.53kf.com/code/code/106b33997c0e45d46b88b549fc6aa12b6/1";var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(_53code, s);})();</script> <script> $(function(){ $(".menu li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".h_nav ul li").removeClass('cur1'); $(this).addClass('cur1'); return false; } }); }) </script> <a href="http://www.jnsxts.com/">国产素人在线观看人成视频-四虎国产精品永久入口-国产91福利福区第一页-国产在线观看黄AV免费</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>