?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> (贵州,贵阳,遵义)H型钢加工 - 贵州黔贵钢结构有限公?/title> <meta name="Keywords" content="H型钢加工" /> <meta name="Description" content="Z详细介绍H型钢加工(q销江苏Q山东,江)产品内容,包括H型钢加工的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有H型钢加工新闻以及最新的市场H型钢加工h.咨询电话:13809482578" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/top.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/about.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/DGYQ0012/lib/NSW_Index.js"></script> <script type="text/javascript"> function showTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "block"; } function hideTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "none"; } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="h_top"> <div class="header"> <div class="h_zc"> <div class="t_fd fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/12563/stat/"></script> </div> 贵州黔贵钢结构有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.jnsxts.com">贵州钢结?/a>?a href="/supply/">贵阳夹芯板厂?/a>?a href="/news/">贵阳彩钢瓦厂?/a>{相关信息发布和新资讯,敬请xQ? </div> <div class="h_con"> <div class="h_pho fr"> 全国咨询热线Q? <b>13809482578</b> <span> <a href="tencent://message/?uin=179333593&Site=在线QQ&Menu=yes" title="点击咨询"> <img src="/template/DGYQ0012/images/t_ico.jpg" alt="点击咨询" /> </a> </span> </div> <h1 class="fl"><img alt="" src="/uploads/logo/20181101103924.png" /></h1> <p class="h_tex fl"><b>贵州黔贵钢结构有限公?/b>专业钢结构活动房施工Ҏ供应?/p> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻中心">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/download/" title="样品展示">工程展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" title="人力资源">人力资源</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="生讑֤">生讑֤</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html" >客户留言</a></li> <li class="born"><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(function () { $(".cur1:last").addClass("cur"); }) </script> <div class="sou"> <div class="s_inp01 fr"> <script language="javascript"> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/DGYQ0012/images/btn.jpg" align="top" /> </form> </div> <p class="fl">热门关键词搜索: <a href="/supply/88.html">焊接H型钢</a> <a href="/supply/87.html">H型钢</a> <a href="/supply/86.html">型梁加?/a> <a href="/supply/85.html">贵阳型梁加?/a> <a href="/supply/84.html">贵州型梁生?/a> </p> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:600px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=600; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20181101104856.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181101104904.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181101104912.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <!----> <!--中间开?-> <div id="product-middle"> <div class="left"> <div class="menu_bj"> <h2><a>产品中心</a></h2> <div class="menu_c"> <h3> <a title="H型钢" href="/hxg12/">H型钢</a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="钢结构厂? href="/gjgaf/">钢结构厂?/a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="贵阳zd? href="/gyhdf/">贵阳zd?/a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="贵州zd板房" href="/hdbf/">贵州zd板房</a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="贵阳彩钢大棚厂房" href="/dpaf/">贵阳彩钢大棚厂房</a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="贵阳夹芯? href="/gygxb/">贵阳夹芯?/a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="贵阳防火岩棉? href="/fhymb/">贵阳防火岩棉?/a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="贵阳彩钢? href="/gycgw/">贵阳彩钢?/a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="K式活动板? href="/ksf/">K式活动板?/a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="彩钢围挡" href="/cgwd/">彩钢围挡</a></h3> <ul> </ul> </div> </div> <div class="left-2"> <div class="left-2-t"> 联系我们 </div> <div class="left-2-b"> <img src="/template/DGYQ0012/images/contact-img.gif" width="186" height="80" /> <p> 联系人:康先?李先?<br /> 手机Q?3809482578,13809437416<br /> 电话Q?3809482578<br /> 传真Q?854-5664168<br /> 邮箱Q?79333593@qq.com<br /> 地址Q贵阛_双龙新区I港工业?</p> </div> </div> </div> <div class="insRight"> <div class="insRightTitle"> <span class="chn">产品详情</span> <span class="eng">product details</span> <span class="position"><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/hxg12/">H型钢</a> > <a href="/supply/78.html">H型钢加工</a></span> <div class="Clear"></div> </div> <div class="insRightContent"> <div class="title_right_2"> <div class="news_details"> <div class="zx_top"> <h1>H型钢加工</h1> <p><span>文章来源Q?a href='http://www.jnsxts.com/supply/78.html'>http://www.jnsxts.com/supply/78.html</a></span><span>发表旉Q?015-10-8 0:00:00</span></p> </div> <div id="cntrBody" class="zx_txt"> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20151008/20151008092615_6370.jpg" width="600" height="450" title="H型钢加工" alt="H型钢加工" /> </p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><a href="/hxg12/" target="_blank">H型钢</a>加工介绍</span><br /> <span style="font-size:14px;"><a href="/supply/78.html" target="_blank">H型钢加工</a>市场行情</span><br /> <span style="font-size:14px;">      2013q??0日,南H型钢市场hq稳。中国业洞察网数据昄Q莱钢H型钢200*200*8*12h?680?吨hQ下?Q?00*300*10*15h?860元;400*200*9*14h?800元,以上h均与上周五h格持q뀂经询h了解Q济南H型钢库存普遍在几癑֐Q只有个别大户库存有四千多吨。不q无论库存大,消化都很~慢Q商家反映周末基本无销量。现阶段钢材市场中下怾需不^衡,商家库中囤积货物很难扑ֈ买家Q只有固定客戯源的l销商出货尚可。商家表C整个市场的钢材成交h都是透明的,H型钢的报价基本一_仅有数规格的库存较,h幅高报Q但消化依旧~慢。商家认期钢厂调h伐过快,D型材市场h变化频率较快Q在无法把握南H型钢市场走势的情况下Q观望氛围较重,短期内将谨慎操作Q济南H型钢市场h弱势盘整?/span><br /> <span style="font-size:14px;"></span> </p> </div> <div class="gduo"> <p>上一条:<a href="/supply/79.html">贵阳H型钢生</a></p> <p>下一条:<a href="/supply/77.html">贵州H型钢加工</a></p> </div> <div class="info_key"> <span>相关标签:</span><a href='/key.aspx?k=H%d0%cd%b8%d6'>H型钢</a>,<a href='/key.aspx?k=H%d0%cd%b8%d6%bc%d3%b9%a4%bc%db%b8%f1'>H型钢加工h</a>,<a href='/key.aspx?k=H%d0%cd%b8%d6%bc%d3%b9%a4'>H型钢加工</a>, </div> <div class="tag"> 来源Q?a href='http://www.jnsxts.com/supply/78.html'>http://www.jnsxts.com/supply/78.html</a> </div> <div class="tag"> 发布旉Q?015-10-8 0:00:00 </div> <div class="n_info_con2"> <h4 class="t04"> 相关资讯</h4> <div class="info_b"> <ul class="p_list_ul"> <li><a target="_blank" href="/news/293.html" title="焊接H型钢在钢l构厂房中的作用" rel="nofollow">焊接H型钢在钢l构厂房中的作用</a></li> <li><a target="_blank" href="/news/271.html" title="贵阳焊接H型钢的生产工艺及优点" rel="nofollow">贵阳焊接H型钢的生产工艺及优点</a></li> <li><a target="_blank" href="/news/262.html" title="贵州高频焊接H型钢都具有哪些方便? rel="nofollow">贵州高频焊接H型钢都具有哪些方便?/a></li> <li><a target="_blank" href="/news/261.html" title="贵阳H型钢规格都有哪些" rel="nofollow">贵阳H型钢规格都有哪些</a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_info_tjcp"> <h4 class="t04">相关产品</h4> <dl> <dt> <a title="焊接H型钢" href="/supply/88.html" rel="nofollow"><img title="焊接H型钢" alt="焊接H型钢" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/12563/20151103041020.jpg?path=www.jnsxts.com/uploads/cp/20151103041020.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="焊接H型钢" href="/supply/88.html" rel="nofollow">焊接H型钢</a> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="H型钢" href="/supply/87.html" rel="nofollow"><img title="H型钢" alt="H型钢" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/12563/20151103040457.jpg?path=www.jnsxts.com/uploads/cp/20151103040457.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="H型钢" href="/supply/87.html" rel="nofollow">H型钢</a> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="型梁加? href="/supply/86.html" rel="nofollow"><img title="型梁加? alt="型梁加? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/12563/201907191033415291256395925.jpg?path=www.jnsxts.com/uploads/cp/201907191033415291256395925.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="型梁加? href="/supply/86.html" rel="nofollow">型梁加?/a> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="贵阳型梁加? href="/supply/85.html" rel="nofollow"><img title="贵阳型梁加? alt="贵阳型梁加? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/12563/20151103035800.jpg?path=www.jnsxts.com/uploads/cp/20151103035800.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="贵阳型梁加? href="/supply/85.html" rel="nofollow">贵阳型梁加?/a> </dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="Clear"></div> </div> <!----> <!--中间l束--> <div class="re_lk"> <div class="f_wrap"> <div class="f_nav footer"> <div class="f_navm"> <a rel="nofollow" href="/">|站首页</a> <a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> <a rel="nofollow" href="/supply/">产品展示</a> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心</a> <a rel="nofollow" href="/download/">样品展示</a> <a rel="nofollow" href="/news/jszc/">技术支?/a> <a rel="nofollow" href="/buy/">公司相册</a> <a rel="nofollow" href="/about/about3.html">合作伙伴</a> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> <a href="/4g/" rel="nofollow">手机|站</a> <a href="/sitemap.html">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> </div> </div> <div class="f_cr fixed"> <a href="/" class="fl lo"> <img src="/template/DGYQ0012/images/logo1.png" alt="贵州黔贵钢结构有限公? class="f_lg" /></a> <ul class="fl"> <li>Copyright © 贵州黔贵钢结构有限公?www.jnsxts.com</li> <a style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#fff;">贵公|安?52011202003209?/p></a> <li>贵州钢结构厂家哪家好Q供应订做多钱Q贵阛_彩钢板怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供贵阳钢l构加工、贵x动房那家好、贵阛_钢瓦h、贵x动板房安装等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</li> <li>技术支持:<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-10-29/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1000134691|'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1000134691|%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></li> </ul> </div> </div> </div> <script src="/template/DGYQ0012/lib/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script>(function() {var _53code = document.createElement("script");_53code.src = "https://tb.53kf.com/code/code/106b33997c0e45d46b88b549fc6aa12b6/1";var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(_53code, s);})();</script> <a href="http://www.jnsxts.com/">国产素人在线观看人成视频-四虎国产精品永久入口-国产91福利福区第一页-国产在线观看黄AV免费</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>